ประวัตินางขุชชุตตราอุบาสิกา

ประวัตินางขุชชุตตราอุบาสิกา

 

ชาติกำเนิดและการครองเรือน 

 

 

            นางขุชชุตตรา  เป็นเทพธิดาอยู่บนเทวโลก จุติมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของแม่นมในบ้านของโฆสกเศรษฐี  ใน เมืองโกสัมพี  นางมีร่างกายไม่ปกติ  เป็น ผู้มีรูปร่างเตี้ยและหลังค่อม  จึงมีชื่อว่า  ?ขุชชา? แปล ว่า  ?ค่อม?   ญาติจึงตั้งชื่อ ให้นางว่า ?นางขุชชุตตรา?  มีความหมายว่า  นางอุตตราผู้เป็นหญิงค่อม

 

            เมื่อโตขึ้นเป็นหญิงสาว  นางได้เป็นหญิงรับใช้ในบ้านของนางสามาวดี ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของโฆสกเศรษฐี  เมื่อนางสามาวดี ได้รับการอภิเษกสมรสให้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน นางขุชชุตราก็ได้ตามไปรับใช้นางสามามาวดีอยู่ในพระราชนิเวศน์ด้วย  นางได้รับหน้าที่เป็นผู้ซื้อดอกไม้จากบ้านคนขายดอกไม้ ชื่อสุมนมาลาการ  แล้วนำไปถวายแด่พระนางสามาวดีเป็น ประจำ พระเจ้าอุเทนเป็นผู้พระราชทานพระราชทรัพย์วันละ 8 กหาปณะ  ให้เป็นค่าดอกไม้แก่พระนางสามาวดีเป็นประจำ  พระนางก็ได้มอบให้นางขุชชุตตราไปซื้อดอกไม้ทั้ง 8 กหาปณะ 

 

            นางขุชชุตตราไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่นักรับทรัพย์จากพระนางสามา วดีไป 8 กหาปณะ แต่ซื้อดอกไม้เพียง 4 กหาปณะ มาถวาย อีก 4 กหาปณะ  ตนเองได้แอบเบียดบังเก็บไว้